• Estetik Yay

İNEGÖL KAYMAKAMLIĞINDAN KUVAYI MİLLİYE'YE UZANAN BİR YAŞAM

KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI YAPAN M.SAİD KIYMAZ BEY'İN KUVAYI MİLLİYE'YE KATILIŞININ İLGİNÇ ÖYKÜSÜ..

KAYMAKAM M.SAİD KIYMAZ BEY'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ TORUNU ÜNAL ATAKCAN BEY TARAFINDAN KALEME ALINMIŞTIR.

AŞAĞIDAKİ BELGELER DE ÜNAL ATAKCAN'IN OĞLU FAİK OKAN ATAKCAN TARAFINDAN BİZLERE YOLLANMIŞTIR.BELGELERDE SAİD BEY'İN OSMANLI HÜKÜMETİ TARAFINDAN İNEGÖL'E KAYMAKAM OLARAK ATANMASI GÖRÜLMEKTEDİR.

 

 

ÜNAL ATAKCAN'IN KALEME ALDIĞI M.SAİD KIYMAZ'IN İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ  http://alaybeyi.hpage.co.in/alaybeyi_ailesi_tarihi_44769230.html  AİLE SİTESİNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ...

YUKARIDAKİ BELGELERİN TÜRKÇE ÇEVİRİMLERİ AŞAĞIDADIR..

 

Tarih: 24 / Z / 1337 (Hicrî) - (20.09.1919 Cumartesi)

 

 Dosya No: 48

 

 Gömlek No: 63

 

 Fon Kodu: İ..DUİT

 

 

 

Tayin; Said Bey (Söğüt Kaymakamı); Said Bey (İnegöl Kaymakamı); Tevfik Bey (Gemlik Kaymakamı); İsmail Bey (Hüdavendigar vilayeti sabık valisi)

 

 

 

Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm / Hu(Allah) (Davet Rüknu)

 

 

 

Bâb-ı Âlî

 

 Dâhiliyye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı)

 

 Me'mûrîn ve Sicill-i Ahvâl Müdîrriyeti

 

 aded

 

 Umûmi (genel): 40099

 

 Husûsî: 1454

 

 

 

Huzûr-ı Cenâb-ı Sadâret-penâhî

 

 

 

Mâ'rûz-ı çâker-i kemineleridir ki (hiç bir değeri olmayan ben kulunuzun dilediğidir)

 

 

 

Söğüd Kazâsı Kaim-makam-ı sâbıkı (eski kaymakamı) Said Bey'in tehcîrde alâka-dâr olduğu serriştesiyle (sebebiyle) Hüdavendigâr (Bursa) vilâyet-i vâlî-i sâbıkı (eski valisi) İsmail Bey tarafından bi-gayr-i hakkın (haksız olarak) azl ettirildiği (işinden çıkarıldığı) anlaşılmış olduğu mûmâ-ileyhin (adı geçenin) maâş-ı sâbıkıyla (eski maaşıyla) kazâ-i mezkûr (adı geçen kaza) kaim-makamlığına iadeten ve kaim-makam lâhik-i diğer Said'in İnegöl ve İnegöl kaim-makamı Tevfik Bey'in de münhall (boş) olan Gemlik Kazâsı Kaim-makamlıklarına almakda oldukları maâşlarla naklen ta'yînleri encümen-i müdîrân karârıyla bi-t-tensîb (uygun görülerek) irâde-i seniyye layıası (tasarısı) leffen (dürülmüş, sarılı olarak; zarf veyâ mektup içine koyarak) takdîm kılınmış olmakla ifâ-yı muktezâsı (gerekenin yerine getirilmesi) menût-ı müsâade-i sâmî-i fâhim-âneleridir olbâbda emr u fermân, hazret-i veliyy-ül-emrindir (emir ve ferman, emir sâhibi olan kimsenindir). fî 16 Zi-l-hicce (1)337 (12 Eylül 1919) ve fî 11 Eylül (1)335 (11 Spillet du for eksempel hos Unibet vil du finne bade alle de norske spilleautomatene som Jackpot 6000 og Mega Jackpot, samt et stort utvalg av de mest popul?re videoautomatene pa nettet. / 12 Eylül 1919) Dâhiliyye Nâzırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal

 

 

 

Not: Yukarı kısımdaki "sicill-i ahvâl" ifadesi "me'murların hal tercümelerinin resmî işlerle ilgili bulunan hususları" anlamını "Sadâret-penâhî" "sadrâzama ait, sadrâzamla ilgili" anlamını ifade etmektedir.

 

 

 

Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm

 

 

 

İrâde-i Seniyye (pâdişah emri)

 

 

 

Muhammed Vahidüddin

 

 

 

Bâb-ı Âlî

 

 Dâhiliyye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı)

 

 Numero (numara)

 

 1355

 

 

 

Söğüd Kazâsı Kaim-makam-ı sâbık-ı (eski kaymakamı) Said Bey maâş-ı sâbıkıyla (eski maaşıyla) kazâ-i mezkûr (adı geçen kaza) kaim-makamlığına iadeten kaim-makam-ı lahîk-i diğer (sonradan tayîn edilen kaymakam) Said'in İnegöl ve İnegöl Kaim-makamı Tevfik Bey de Gemlik Kazâsı kaim-makamlıklarına almakda oldukları maâşlarla naklen ta'yîn kılınmışlardır.

 

 

 

İşbu irâde-i seniyyenin (pâdişah emrinin) icrâsına (uygulanmasına) Dâhiliyye Nâzırı (İçişleri Bakanı) me'mûrdur (yetkilidir). fî 24 Zi-l-hicce (1)337 (20 Eylül 1919) ve fî 20 Eylül 1335 (20 Eylül 1915)

 

 

 

Dâhiliyye Nâzırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal

 

 Sadr-ı a'zam Damat Ferit

 

 

 

Tercüme: Faik Okan Atakcan - Halil İbrahim Saraç - Hülya Komesli Teymur - Mesut Kartal - Murat Özgüngör - Şahin Özdemir - Ünal Atakcan

 

 Türkçeleştirme: Faik Okan Atakcan

 

 

 

 

 

 

Yorumlar   

 
0 #3 Dedem Said Bey ve İnegölÜnal Atakcan 08-03-2013 16:46
Dedemin İnegöl Kaymakamlığı sırasında Kuvvayı Milliyeye karşı bir kalkışma olduğuna dair bir bilgim yok,ancak Yunanlıların İnegöl'e yürümelerinden evvel kaçıp Kuvvayı Milliyeye katıldığını,bun un içinde İnegöl Kaymakamlığında n azledildiğini elimizdeki belgelerden anlıyoruz.Nitek im Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından Ilgın Kaymakamlığına atanıp29 ekim 1920'de Ilgın Kaymakamlığı görevine başladığına dair belgede elimdedir. Kuvvayi Milliye'ye karşı İnegöl'de bir hareket olmuş olabilir ve dedemde bunu önleyememiş olabilir.Aksi olsaydı Ankara Hükümeti Kuvayı Milliye karşı birisini herhalde Ilgın Kaymakamlığına atamazdı. Ali Fuat Paşa'nın dedem Said Bey'den şikayetine dair söz konusu telgraffın bir belgesi varsa,bana göndermenizi hasseten rica ederim.Sitede bu konuyu belirtmek vicdan borcum olur.
Alıntı
 
 
0 #2 TuranTuran 02-03-2013 20:44
Tarihte Kurtuluş savaşı döneminde İnegöl olayı diye bir gelişme var. Burada yazılanla bakarsak bu olaydan yazar söz etmiyor ki tam da İnegöl kaymakamı olan Sait Bey dönemine raslıyor. Kurtuluş Savaşına karşı ayaklanma 20 Temmuz-20 Ağustos 1920 tarihine raslıyor. .Yani sait beyin kaymakam olduğu 10.10.1919 - 14.09.1920: Tarihlerinde görev yaptığına raslıyor. Ayaklana diye tabir edilen 1920'nin Yedinci ayı Ağustosta ve Sekizinci ayı Temmuz olarak verilmiş . İnegöl kaymakaımı Sait bey kaymakalmlıktan ayrılışlışı ise 1920 nin Onuncu ay Ekim ayına oluyor. Demek bu olay Sait bey dönemi içinde olmuş .

Yukarda bunları göremiyoruz. Bu konuyla alakalı Fuat paşanın M:Kemale telgraf çektiği ve kaymakamın tutumundan şikayetçi olduğu buna ilişkin bir harekat gerçekleştirece ği ama Mustafa kemal'in yaşanan dönem için bunun zamansız olduğu yönünde haberleşmelerin i biliyoruz.
Alıntı
 
 
0 #1 CVP: İNEGÖL KAYMAKAMLIĞINDA N KUVAYI MİLLİYE'YE UZANAN BİR YAŞAMturan güleç 09-11-2012 16:39
(İçişleri Bakanı) Ali Kemal,vatan haini..Atatürk hakkında yapmadığı kalmayan.
Alıntı
 

Yorum ekle